Atesty

Folie samochodowe

Wszystkie folie w naszej ofercie są atestowane przez Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Krakowie. Oznacza to, że szyby samochodowe, hartowane jednorodnie, mogą być nimi oklejane w miejscach niemających wpływu na pole widzenia kierowcy i oznakowane zgodnie z numerem atestu wydanym dla firmy MARIO-TECH Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej - Departament Transportu Samochodowego z dnia 09.07.1998r., nie ma podstaw prawnych zakazujących umieszczania w/w folii na szybach, nieposiadających wpływu na pole widzenia kierowcy. Przepisy regulaminu nr 43 EKG ONZ - dopuszczają w pojeździe oszklenia o przepuszczalności światła poniżej 70% dla szyb innych niż przednie, (czyli tylne boczne i tylnia).

Folie ochronne

Klasyfikacja szyb:
Informacja
Wszystkie folie posiadają warstwę chroniącą przed zarysowaniem oraz atesty:
Instytutu Szkła i Ceramiki (ISiC) i Instytutu Techniki Budowlanej (ITB).